Riisfort Fonden

Riisforts grundlægger Rasmus Riisfort og hans kone fik aldrig børn. Derfor oprettede han en fond til at drive virksomheden efter sin død. Fonden ejer i dag Riisfort A/S og yder hvert år støtte til forskning inden for sundhed og undervisning. Vi er stolte over vores bidrag og vores historie. Efter 70 år holder vi stadig fast i Riisfort-navnet, for det siger noget om os: Vi er her også i morgen, så du kan godt stole på os i dag.

Fondens formål
I henhold til fondens vedtægter er det fondens formål at yde støtte til undervisning og forskning inden for lægevidenskaben eller hermed ligestillede formål til forbedring af folkesundheden. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Riisfort Fonden
Fondens vigtigste opgave er ejerskabet af Riisfort A/S, hvor fonden er eneaktionær.

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i dattervirksomheden R. Riisfort A/S, primært bliver i virksomheden for at sikre virksomhedens vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter til at støtte lægevidenskabelig forskning. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 1,5 million kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen har og vil fortsat løbende arbejde med principper for god fondsledelse. Bestyrelsen har fortaget en gennemgang af alle Komitéen for god fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Gennemgangen har medført, at enkelte mindre tilpasninger og præciseringer er vedtaget og igangsat, således at Riisfort fonden lever op til alle Komiteens anbefalinger jf. skema for god fondsledelse. 

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskabet Riisfort A/S. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

Læs mere om Riisfort Fonden her.

Riisfort Fondens ansøgningskrav

Håndtering af ansøgninger

 Riisfort Fondens CVR-nummer: 19945898

Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget mere end 13 millioner i støtte til mere end 50 forskellige projekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Seneste år

Millioner

Projekter

Virksomhedens grundlægger, Rasmus Riisfort, fik ingen børn.

Derfor oprettede han en fond til almennyttige formål. 

Den eksisterer stadig i dag, og hvert år yder vi støtte til forskning indenfor sundhed og undervisning.