Firax® MDF

Firax® er en brandhæmmende, robust og varmebestandig MDF-plade.

Firax er en robust, brandhæmmende og varmebestandig MDF-plade, som er specielt velegnet til formål, hvor der kræves høj brandsikkerhed. Det kan være hospitaler, lufthavne, teatre, hoteller, messer – altså til byggeri, indretning og møbler i områder, hvor der samles mange mennesker.

Firax har disse certificeringer:

  • Fra 12 mm tykkelse opfylder Firax kravene til B-s1, d0.
  • Der er efter nærmere aftale mulighed for at købe Firax som IMO-certificeret.

Kontakt os på telefon 87 47 70 20, så er vi naturligvis behjælpelige med at finde frem til den løsning, der passer bedst til dit projekt.

Hvad betyder det, at en træplade er B-s1,d0-klassificeret?
– det betyder, at der er tale om en brandhæmmende plade, der medvirker til ”meget begrænset røgudvikling”, og den indeholder ingen brændende dråber eller partikler. Klassifikationen har tidligere heddet ”Klasse A”. En brandhæmmende plade får en B-s2,d0-klassificering, når den til sammenligning medvirker til ”begrænset røgudvikling”, ifølge den europæiske brandklasse-klassifikation.

Hvad betyder det, at en plade er certificeret i henhold til IMO?
– det betyder, at materialet er internationalt godkendt til anvendelse offshore. Det er International Maritime Organization, der er FNs agentur inden for sikkerhed til søs, som står for udarbejdelse af regler og procedurer for certificering. De udsteder altså ikke selve certificeringen. Det gør certificeringsudbydere, som kan referere til IMOs regler og procedurer.

Kontakt Claus, Charlotte eller de andre interne sælgere på telefon 87 47 70 20

Claus Landbo

Intern sælger

+45 87 47 70 42

Charlotte Møller From

Intern sælger

+45 87 47 72 52