Brandimprægneret birkekrydsfiner

Har du brug for en brandhæmmende krydsfinér, der opfylder høje brandkrav, har vi lige netop det.

Vi tilbyder birkekrydsfiner med en høj kvalitet af brandimprægnering, der udmærker sig ved at være imprægneret hele vejen gennem pladen.

Det giver den helt klare fordel, at birkekrydsfineren beholder den høje B-s1,d0-klassifikation, selvom den er blevet profileret, pudset eller eksempelvis forsynet med huller til akustikdæmpning (B-s1,d0-godkendelsen er intakt efter perforering af pladen ud fra følgende kriterier: hullerne må maksimalt være 10 mm i diameter og der skal minimum være 21 mm mellem hullerne).

Desuden er pladen K1-10 godkendtog kan dermed indgå i en konstruktion forudsat at den bagvedliggende konstruktion har en densitet på min. 300 kg.

Brandimprægneringen sker ved en proces i specielle trykkamre, hvor Imprægneringen ved hjælp af både tryk og vakuum, presses helt ind i cellestrukturen, så ikke kun overfladen, men pladen hele vejen igennem brandimprægneres.

Hvad betyder det, at en træplade er B-s1,d0-klassificeret?
– det betyder, at der er tale om en brandhæmmende plade, der medvirker til ”meget begrænset røgudvikling”, og den indeholder ingen brændende dråber eller partikler. Klassifikationen har tidligere heddet ”Klasse A”. En brandhæmmende plade får en B-s2,d0-klassificering, når den til sammenligning medvirker til ”begrænset røgudvikling”, ifølge den europæiske brandklasse-klassifikation.

Hvad betyder det, at en plade er K1-10 godkendt?
- det betyder at pladen kan anvendes som en del af en konstruktion. 10 refererer til det antal minutter pladen som min. kan modstå en direkte flammekilde. K1-10 kræves i Danmark, hvor pladen indgår i en konstruktion. Der er i så fald også krav om, at bagvedlæggende materiale har en densitet på min. 300 kg.

Kontakt Claus, Maria eller en af de andre interne sælgere på telefon 87 47 70 20

Claus Landbo

Intern sælger

+45 87 47 70 42

Maria Laustsen

Intern sælger

+45 87 47 70 23