Bæredygtige produkter

Andelen af bæredygtige produkter i sortimentet udvides løbende, da der er fokus på begrebet i store dele af de brancher vi bevæger os inden for.

Bæredygtighed i sortimentet


I rapporten ”Vor Fælles Fremtid” (også kaldet Brundtland rapporten), der blev udarbejdet af FN’s Verdenskommission for miljø og udvikling, definerede man for første gang begrebet bæredygtig udvikling. Det var i 1980’erne hvor man i stigende begyndte at se på, om samfundets udvikling var forenelig med det at passe på verdens miljø. Kommissionen definerede bæredygtig udvikling som:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."
Kilde: bu.dk

Dvs. at det i bund og grund handler om, at vi overdrager jorden til kommende generationer i mindst lige så god stand som vi modtog den. Hos Riisfort er vi også optagede af begrebet bæredygtighed og følger med stor interesse de skridt, som tages hos rigtigt mange af vores leverandører for at levere produkter, der i stigende grad tager hensyn til omverdenen omkring os.

De skridt der tages er mangeartede, f.eks.:

Forbo Furniture Linoleum,
der er CO2 neutralt, dvs. at det fremstilles uden CO2 belastning.

BE.YOND fra Swiss Krono,
der er den mest miljøvenlige spånplade der findes på markedet, med en formaldehyd-emission under 0,01 ppm, hvilket svarer til niveauet for et træs emission.

Bloom HPL & Fenix
Normalt er laminatprodukter lavet af papir og phenol/harpikslim - med Bloom introduceres brugen af lignin for at reducere mængden af phenol, der er inkluderet i harpiksen, med op til 50%.

DuPont™ Corian®
der er nemt at reparere og forny, hvilket minimerer ønsket eller behovet for udskiftning eller bortskaffelse.

FSC-certificerede varer,
som vi har flere typer af i vores sortiment.

HPL-laminat
HPL-laminat består hovedsageligt af cellulose og harpiks og kan let bortskaffes. HPL er et neutralt produkt set fra et miljømæssigt perspektiv, da det har lav emission, består af 70% cellulose og 30% harpiks og kan genanvendes ved korrekt bortskaffelse. (Kilde www.icdli.com)

Sortimentet udvides løbende

Fremover vil andelen af bæredygtige produkter helt sikkert udvides, da der er fokus på begrebet i store dele af de brancher vi bevæger os indenfor – og vi vil fortsat udvide vores sortiment, når nye og bæredygtige løsninger ser dagens lys.

Kontakt Charlotte, Claus eller de andre interne sælgere på telefon 87 47 70 20

Charlotte Møller From

Intern sælger

+45 87 47 72 52

Claus Landbo

Intern sælger

+45 87 47 70 42