01. okt 2018

Planer for udvidelse af vores lagerfaciliteter

Nyt stykke af nabogrunden tilkøbt pr. 1/10 2018.

I 2014 lykkedes det Riisfort at købe 5.000 m2 af nabogrunden, som dengang gjorde det muligt at udvide vores administration og opføre en ny lagerhal.

Pr. 1/10 2018 har vi tilkøbt yderligere 6.000 m2 af nabogrunden, således at det samlede grundareal på Edwin Rahrs Vej 96 nu er på hele 27.000 m2.

Det ny-erhvervede areal giver mulighed for at udvide med ca. 3.000 m2 lager i én eller flere etaper, i tillæg til de eksisterende 10.000 m2 lagerfaciliteter. Der er ligeledes et stort ønske om at etablere et overdækket areal til læsning af lastbiler.

Selvom projekteringen først påbegyndes senere på efteråret, håber vi dog på, at der allerede i 2019 står én ny lagerhal klar. Alt dette er en del af vores bestræbelser på fortsat at have Danmarks bedste lager af laminat, linoleum, komposit og andre træbaserede pladematerialer.