GRØNNE TILTAG HOS RIISFORT

Vi prioriterer miljøet højt og stiller krav til os selv og vores leverandører.

Miljø, miljø, miljø - God samvittighed

Miljøansvar er en kerneværdi hos R. Riisfort A/S


Ansvar

Vi prioriterer miljøet højt og stiller krav til os selv og vores leverandører.


Krav

Vi prioriterer leverandører, som kan dokumentere at råvarer, produkter og tjenesteydelser er frembragt på miljømæssig og etisk ansvarlig vis.


Kommunikation

Vi er åbne om vores stillingtagen til miljø over for vores personale, kunder, leverandører og andre interesserede.


Handling

Vi vil inddrage vores medarbejdere og via information og motivation tilstræbe, at der i dagligdagen tages højde for evt. miljømæssige konsekvenser.


Vi vil fremover overveje miljøpåvirkning ved erhvervelse af driftsmateriel, samt andre virksomhedsændringer, og handle til fordel for miljøet.


Vi er medlem af Dansk Træforening.

Grønne tiltag hos Riisfort

- Riisfort er FSC® certificeret under registreringskoden NC-COC-013081 / Licenskode FSC®C008042
- Vi sorterer alt brugt papir til genbrug
- Vi sorterer alt brugt plast og pap til genbrug
- 80% af vores pap til emballage er fremstillet af genbrugspapir
- Vi har i forbindelse med udvidelsen af vores faciliteter i 2015 etableret solceller på taget af vores nye administrationsbygning. Anlægget vurderes i første omgang til at kunne supplere med 15 – 20 % af vores samlede el-forbrug.

Brug for hjælp?

Lad os hjælpe dig...

+ 45 87 47 70 20riisfort@riisfort.dk
R. Riisfort A/SEdwin Rahrs Vej 968220 BrabrandTlf. +45 87 47 70 20Fax +45 87 47 70 40riisfort@riisfort.dk
LinkedIn
Facebook