Case Story

Itab: Stigende krav om brandsikkerhed til søs

ITAB Herning A/S, der leverer inventar til toldfri butikker på færger, oplever en stigende efterspørgsel efter møbler af brandhæmmende materialer. I den relation er en træplades maritime certificering altafgørende.

22. januar 2015

Stigende brandkrav til søs

Måske bemærker du det ikke, når du på Oslo-færgen skal vælge imellem en god flaske rom eller whisky i den toldfri butik. Men sandsynligheden for at inventaret, hvori du finder de gyldne dråber, er stykket sammen af brandhæmmende materialer, er stor. Der stilles nemlig i stigende grad krav om, at inventar, som skal anvendes til søs, har en certificering i henhold international brandsikkerhedsklassifikation.

Butiksinventar-leverandøren ITAB Herning A/S har inden for det seneste års tid leveret inventar til toldfri butikker om bord på tre DFDS- og tre Color Line-færger. ITAB har været fast leverandør til DFDS i en årrække, og produktionsdirektør Peter Amelung har derfor været vidne til udviklingen inden for brandsikkerhed til søs:

− Vi oplever en stigende efterspørgsel efter brandhæmmende butiksinventar til færger. Tidligere listede udbudsmaterialet blot, at en vis procentdel af inventaret om bord skulle være ubrandbart. I dag er der krav om, at stort set alt skal være lavet af brandhæmmende materialer, fortæller han.

Video kan først afspilles når marketing cookies er blevet accepteret.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ BRANDHÆMMENDE OG BRANDIMPRÆGNERET TRÆ? – få svaret af salgskonsulent Henrik Greve i vores Surface Academy.

Ændring i brandtest-procedurer

De højere krav til inventar om bord bunder også i ændrede procedurer for, hvordan materialerne testes med henblik på maritimcertificering generelt. Det fortæller Ib Bertelsen, der er direktør i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Her kan man få brandtestet alt lige fra gulvtæpper over døre til skodder og lofter:

− I 2013 trådte der nye regler i kraft for, hvordan testprocedurer på brandlaboratorier skal foretages. Blandt andet skal vi anvende en anden gastype og placere flammen på en anden måde i forhold til prøveemnet end tidligere. Som sådan er der ikke ændret i selve certificeringen, men i den måde, hvorpå produkter og materialer kan komme i betragtning til at få kvalitetsstemplet, som certificeringen er et udtryk for. Ændringerne har medført, at nogle produkter i enkelte tilfælde ikke længere kan få fornyet certificeringen, forklarer Ib Bertelsen.

Han fortæller endvidere, at der altid har været fokus på høj sikkerhed til søs:

− Der er jo langt for brandvæsenet ud til et skib i for eksempel Nordsøen − der er slukningshjælpen ikke lige rundt om hjørnet. Derfor skal der være gode og hensigtsmæssige krav, der tilgodeser sikkerheden på skibe, hvad end de sejler med fragt eller passagerer, pointerer han.

BONUSINFO

Hvad betyder en IMO-certificering? – det betyder, at materialet er godkendt til anvendelse offshore.

Det er International Maritime Organization, der er FNs agentur inden for sikkerhed til søs, som står for godkendelsen.

BONUSINFO

Er der noget farligt tilbage i Wood-safes brandhæmmende birkekrydsfinérplade, når den har været udsat for ild?

– Nej, Woodsafe imprægnerer pladerne med en jodforbindelse frem for salte. Det betyder, at når pladen forkuller, efterlader den blot vand og kuldioxid.

IMO er et ufravigeligt krav

Helt konkret har ITAB Herning A/S brugt laminerede Firax MDF-plader til inventaret, som de har hentet hos Riisfort. Det er brandhæmmende træfiberplader med både højeste brandsikkerhedsklasse – B-s1,d0 – og certificering i henhold til det internationale FN-organ på området – IMO −International Maritime Organization. På bestilling har Riisfort leveret Firax-pladerne belagt med ARPA-laminat, der er et italiensk design. Både laminaterne og den lim, der er brugt til opspændingen, er IMO-certificeret.

− Vi valgte at bruge Firax MDF-plader til butiksinventaret af den simple grund, at materialet er certificeret i henhold til IMOs regler og procedurer. Det har været et ufravigeligt krav fra rederierne, at materialet skulle leve op til bestemte standarder, siger Peter Amelung og remser diske, hylder, podier og skabe op som eksempler på det inventar, ITAB har leveret til de toldfri butikker til søs.

Kontakt Claus, Maria eller en af de andre interne sælgere på telefon 87 47 70 20

Claus Landbo

Intern sælger

+45 87 47 70 42

Maria Laustsen

Intern sælger

+45 87 47 70 23